HOME | Playshop TOP | Playshop 2001 "Let's Make a Playful Story" TOP

Japanese
Main PagePlayful/PlayshopProgramReflectionstaff
Facilitators


Masahiko Karasudani (Keio University), Asako Mori, Chie Sasaki (Seikei University), Naomi Nishioka, Akemi Hazama (Bunka Women's University), Keiko Iyama (Toyo Eiwa Women's University), Shoko Doi (Tokyo University), Shinichi Shinozuka (Tokyo University), Rie Akimoto (Tokyo Zokei University), Hideyuki Katta (Meiji University), Kazuhiro Kimura (Teikyo University), Kazuya Takamaru (Soka University), Koji Tsuruoka (Teikyo University), Nozomi Tanaka (Nihon University), Kaoru Sato (Nihon University)

Survey Team


Chika Hashida (Gakushuin University), Naoko Kazahaya (Gakushuin University), Junko Takaoka (Child Research Net)

Technology Team


Yukari Kawamura, Makiko Takiguchi, Tomohiro Kawamura (Child Research Net, Researcher)

Office


Miwako Susukida (Child Research Net, External Researcher), Yuko Okado (Child Research Net, Research Assistant), Yoshika Shono (Child Research Net, Research Assistant), Mariko Tokoro (Child Research Net), Yasuko Taguchi (Director, Research Center of Personal Presentation), Yoshiko Sawai (Director, Child Labo)