HOME | Playshop TOP | Playshop 2002 "Let's Make a Movie" TOP

Japanese
Main PagePlayful/PlayshopProgramReflectionstaffFacilitators


Asako Mori, Masahiko Karasudani (Keio University), Naomi Nishioka, Rie Akimoto (Tokyo Zokei University), Yasuyuki Minejima (Musashino Art University), Kazuhiro Kimura (Teikyo University), Mariko Deguchi (Meisei University), Akemi Hazama (Bunka Women's University), Mitsuyo Shinozaki (Ochanomizu University), Yohei Naito (Gakugei University), Kumiko Kobayashi, Tomoe Iriji (Ochanomizu University), Minako Kimura (Nippon Sport Science University)

Survey Team


Shinichi Sakai, Chisato Takiyama (Rikkyo Universtiy), Satoko Abe (Gakushuin University)

Technology Team


Yukari Kawamura, Sayaka Shimizu (Musashino Art University), Tomohiro Kawamura (Child Research Net, Researcher) and 2 other persons

Office


Miwako Susukida (Child Research Net, External Researcher), Yuko Okado (Child Research Net, Research Assistant), Junko Takaoka (Child Research Net), Mariko Tokoro (Child Research Net), Yasuko Taguchi (Director, Research Center of Personal Presentation), Yoshiko Sawai (Director, Child Labo)